in

Geografické informační systémy – GIS. Často jsou skryté, přitom je denně používáme v dopravě i bankovnictví

Co vlastně všechno obnáší označení GIS? Náhled dohistorie geografických informačních systémů. Jak dnes fungují a k čemu vlastně geografické informační systémy slouží?

Pojďme se nejdříve podívat na všeobecnou definici geografických informačních systémů, které se označují zkráceně jako GIS. Zjednodušeně řečeno GIS tvoří počítačové systémy, které textové informace dokáží doplnit i obrazovým výstupem. Jinak řečeno, tyto systémy také umožňují ukládat a spravovat prostorová data.

Vizuální zobrazení těchto dat pak mnohonásobně rozšiřuje možnosti využití těchto systémů v praxi, protože znalost umístění a prostorových souvislostí mezi různými objekty je pro člověka v mnoha oborech, třeba v kartografii, dopravě nebo obraně, zcela klíčová.

Díky GIS se vypočte třeba pěší dostupnost pobočky prodejny, geograficky zacílí reklama nebo provede analýza souvislostí mezi různými typy dat, jako jsou třeba data zákaznická, firemní, tržní nebo demografická (např. mapa zaměstnanosti).

Kdy první GIS přišel na svět?

Pokud se vrátíme do historie vzniku GIS, ocitneme se v roce 1969, kdy manželé Dangemondovi v Kalifornii zakládají konzultační skupinu Environmental Systems Research Institute, Inc., zkráceně ESRI. Tato firma v podstatě definuje principy fungování a využití GIS.

Z projekční a konzultační firmy se postupně profiluje společnost, která primárně vyvíjí software a pokládá základy geoinformačních technologií.

V roce 1982 ESRI uvádí na trh první geografický informační systém ARC/INFO a PC ARC/INFO. Během 90. let přichází ESRI s produktem ArcView. Následují produkty ArcInfo 8 a ArcIMS (první program, který umožňuje užívání lokálních dat s daty v internetu).

A konečně v roce 2001 přichází verze ArcGIS 8. 1, která tvoří základ do dnes používaných produktů. Pro doplnění je třeba uvést, že dnes ESRI zaměstnává více než 4000 lidí, má 10 regionálních poboček a více než 80 mezinárodních distributorů ve 150 zemích světa včetně ČR.

A jak to vlastně celé funguje?

GIS se vždy skládá ze softwaru, hardwaru, dat a další nedílnou složkou je možná pro někoho i překvapivě lidský faktor, který dokáže vše obsluhovat – tzn. digitálně zakreslovat polohová data a zároveň zapisovat související informace do příslušných databází.

Obrazový výstup z GIS, který vidíme na obrazovce počítače, se skládá z množství vzájemně propojených datových vrstev, které lze nejenom individuálně plnit informacemi, ale lze je i pro přehlednost libovolně zobrazovat nebo nezobrazovat v různých kombinacích.

Geografická data tvoří geoobjekty, vektorová a rastrová data. Geoobjekty můžeme dále rozdělit dle počtu dimenzí na bezrozměrné (např. body), jednorozměrné (např. úseky čar), dvojrozměrné (např. polygony) a trojrozměrné.

Vektorová data zobrazují skutečné objekty jako výplně prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému (body, linie, plochy). Rastrová data zahrnují např. obrázky, letecké snímky z mapování nebo naskenované dokumenty.

Nejnáročnější je sběr dat

Základním a nepostradatelným pilířem každého geografického informačního systému je sběr dat. To je ten nejpracnější a nejzdlouhavější proces.

Sběr dat bychom přitom mohli rozdělit na dvě základní skupiny, dle toho v jakém formátu získaná data do GIS vstupují.

První skupinu tvoří fyzický sběr dat pracovníkem v terénu a jeho zákres do papírové mapy, ze které se pak získaná data následně překreslují a digitalizují.

Druhou skupinu reprezentuje sběr dat v terénu již s použitím techniky, která umožňuje zachycení přesných souřadnic např. měřící stanice GPS, aplikace v tabletu či mobilním telefonu. Tato data v elektronické podobě se již následně pouze přehrají a případně upraví v příslušném GIS softwaru.

V dnešní době je též oblíbené mapování terénu z ptačí perspektivy, k čemuž se využívají letadla, ale také stále více populární drony. Toto tzv. letecké mapování je dnes už velmi přesné a dají se z něho pořídit velmi kvalitní snímky, které pak slouží jako podklad pro přípravu různých ortofoto map. To jsou např. ty mapy, které si lze při nahlížení v katastru nemovitostí zapnout společně s katastrální mapou a jsou vidět nejenom obrysy parcel a nemovitostí, ale zároveň i reálné půdorysné fotografie daného místa.

Pohled na město – katastrální mapa

Po finálním zpracování veškerých vstupních dat v některém ze specializovaných GIS programů lze zaznamenaná data prezentovat např. v mapovém serveru pro webovou publikaci.

Toto zobrazení může sloužit jak pouze pro vnitřní potřeby konkrétní firmy – např. nahlížení při správě komunikací, zeleně, sítí atd. (přístup mají jen pověření pracovníci), tak i pro veřejnost. V takovém případě jsou informace dostupné i širšímu okolí (přístup mají všichni občané) – jde např. o mapové podklady města, rozmístění mobiliáře, památek atd.

Kde se GIS používají?

Geografické informační systémy jsou hojně zastoupené v mnoha oborech lidské činnosti. Jejich existence je často skryta a proto si ji v mnoha případech veřejnost vůbec neuvědomuje.

GIS se využívá např. ve veřejné správě, v dopravě, při správě inženýrských sítí, v záchranných složkách, v bankovním sektoru a v mnoha dalších oblastech. Díky GIS dnes dokážeme lépe tzv. „těžit informace“, shromažďovat a analyzovat data.

Díky GIS lze nahlížet do katastrální mapy a zjistit si tak informace o poloze pozemku, na kterém se chystáme stavět rodinný dům. Zpřístupňují nám aktuální dopravní situaci na silnicích nebo aktuální polohu vlaků na kolejových tratích. Umožňují modelovat klimatické změny a předpovídat počasí. Prostřednictvím GIS víme tak, kde je ve městě umístěn konkrétní mobiliář a kde se má sekat jaký trávník.

Pohled na město – sečení trávníků

A také umožňuje úřadům mapovat jak a kde se má na silnicích provádět zimní údržba.

O konkrétním využití v praxi, při správě a údržbě inženýrských sítí si povyprávíme podrobně v dalším článku.

Aplikovaným a základním výzkumem v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí se zabývá Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Středočeském kraji

Článek připravil: SyncBytes

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

Lovci exoplanet S01E01

Geografický informační systém. Příklad využití v praxi? Třeba při správě vodohospodářských sítí