in

GIS ve veřejné správě: Malý přehled zajímavých aplikací, které využívají obce a města

Kde se v obci nacházejí neplacená parkovací místa a která místa jsou přístupná pro vozíčkáře? Zatímco v předchozím článku jsme si pověděli něco o pasportech, městském mobiliáři, dopravním značení a nevyužitých plochách, nyní se zaměříme kromě toho, jak obce spravují zeleň, také na zbývající příklady využití GIS ve veřejné správě.

Městská zeleň

Výsadba a následná údržba zeleně stojí obecní nebo městkou kasu nemalou částku. Naplánovat tyto výdaje z rozpočtu proto úřadům pomáhá speciální databáze GIS, která mapuje a eviduje veškerou zeleň ve vlastnictví města či obce.

Města a obce evidují především stromy a keře a také travní plochy, které podléhají pravidelným sezónním sečím. Mapový podklad dává úředníkům přehled o ozelenění jednotlivých částí města a umožňuje tak podstatně lépe plánovat novou výsadbu v budoucnu.

Důležitou složkou mapování je i aktuální stav solitérních stromů, stromořadí nebo parků. Získané informace jim totiž slouží především k včasnému vyhodnocení bezpečnostních rizik, tam, kde je porost přestárlý a hrozí například jeho spadnutí.

Díky aplikaci tak městský úřad dostává ucelený přehled, jaké plochy má udržovat (sekat). Získá informace o ploše sečených parcel, v jaké četnosti budou sekány, jaká technika bude použita atd. I tyto informace slouží k plánovanému výdaji prostředků z rozpočtu města na tuto činnost. A zároveň slouží i jako kontrolní mechanismus, kde si konkrétní úředník může zkontrolovat, jak plní svoje povinnosti subjekt, který pro město seče vykonává.

FOTO: Přehled sečených trávníků

Další možnosti využití

Způsobů využití platformy GIS ve veřejné správě je velké množství a nelze tedy všechny funkcionality představit podrobně. Proto si dovolím v této pasáži krátce představit ty, které považuji za zajímavé.

Sloupy veřejného osvětlení

Jedná se o evidenci sloupů veřejného osvětlení na území města. Každý sloup je viditelně označen svým unikátním identifikátorem – zpravidla číselným kódem. Dle tohoto identifikačního znaku lze rychle určit přesnou lokalizaci příslušného sloupu. Nástavbovou aplikaci geografického informačního systému lze využít např. při potřebě volání rychlé záchranné služby nebo hasičského sboru.

Adresy

Aplikace umožňuje vyhledání konkrétní adresy v obvodu města a zobrazení základní informace k adresnímu místu. Vyhledávat lze buď dle čísla popisného, názvu ulice nebo části obce. Při vyhledání se poloha graficky zobrazí přímo v mapovém podkladu.

Kamerový systém

Přehled všech kamer rozmístěných po území města. Může se členit dle toho, k jakému účelu je konkrétní kamera využívána. Díky aplikaci můžeme sledovat například aktuální dopravní situaci. Zároveň nám umožňuje zjistit popis polohy a viditelnost. Tuto službu pro potřeby městského úřadu může provozovat městská policie.

Požární voda

Rozložení zdrojů požární vody pro hašení případných požárů. Tyto zdroje musí splňovat normativní požadavky, kde se sleduje například množství požární vody. Zdroje se člení na nadzemní a podzemní, hydranty a přírodní zdroje. Vyhledávat a zobrazovat tyto zdroje lze v mapové aplikaci na základě textu, který hledá v popisu lokality nebo umístění.

Parkování

Data zobrazují oblasti města, kde jsou zřízena parkovací místa. Aplikace zobrazuje různé parkovací zóny, placená i neplacená stání nebo i rozmístění parkovacích automatů. Uživatelé aplikace filtrují i parkoviště pro rezidenty s parkovací kartou. Aplikace umožňuje evidovat i záchytná parkoviště mimo městskou oblast.

Školy

Evidence všech školských zařízení na území města. Data se dělí do několika různých sektorů. Aplikace GIS zobrazuje mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, dům dětí a mládeže atd. Díky aplikaci si můžeme zjistit příslušnost základní školy do školského obvodu.

Územní plánování

Aplikace obsahuje mapové podklady územního plánu daného území obce. Prohlížet se dá jak platný územní plán, tak i návrh nového územního plánu ve fázi veřejného projednání. Lokalizaci v mapách můžeme provádět dle parcelního čísla pozemku, adresy nebo katastrálního území.

Bezbariérový přístup

Body v mapovém podkladu značí vyobrazení bezbariérovosti vybraných objektů ve městě. Jednotlivé objekty jsou členěny do kategorií. Mapujeme veřejně přístupné instituce – banky, kulturní památky, úřady apod., ale i nabízené služby – čerpací stanice, lékárny, restaurace atd.

Volby

Přehled volebních okrsků a volebních (hlasovacích) místností v obci. Aplikace geografického informačního systému zobrazuje seznam volebních okrsků a po zadání čísla domu nebo ulice vyhledá polohu domu a tím určí jeho příslušnost do volebního okrsku a volební místnosti.

Sběrná místa odpadu

Tematizace zobrazuje sběrná místa tříděného odpadu na území města. U každého místa je uvedeno, jaké druhy nádob jsou v dané lokalitě k dispozici. Jedná se o kontejnery na plast, sklo, papír nebo bioodpad. Pomocí aplikace lze prohlížet i pořízenou fotodokumentaci sběrného místa.

Povodně

V tématu jsou k dispozici modelované rozlivy řeky, která protéká městem. Jedná se o pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok vody v řece. Dále je možné zobrazit i aktivní zóny při stoleté vodě nebo rozliv při nejvyšší zaznamenané přirozené povodni. Aplikace umožňuje uživatelům mapy simulovat i předpokládaný účinek vybudovaných protipovodňových opatření.

Text: Syncbytes

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

Jak GIS používá veřejná správa? Eviduje dopravní značky, hroby i kde se budou stavět byty

Co je za technologiemi pro rozpoznávání tváří? Inspirací je biologie