in

Od Keltů k nejintenzivnějším laserům na světě. Vítejte v Dolních Břežanech

Silnice se zúží a zvlní se do zatáček. Stromy zbarvují poslední listy a tiše se jich zbavují. Potom les přeruší první domy. Dolní Břežany jsou opředené tajemstvím. Žili tu Kelti, na něž pamatuje místní park, a v nových lehce futuristických budovách pracují velice výkonné lasery. Přitahují výzkumníky z celého světa. Co konkrétně se v podzemí výzkumného centra, kde jsou lasery, ukryté děje?

Dolní Břežany na první pohled nepůsobí jako ospalé městečko. Je kolem půl deváté a do laserových center HiLase a ELI Beamlines spěchají lidé. Jsou mezi nimi vědci, ale také administrativní pracovníci. Komplex budov se koupe v podzimním slunci. Pracoviště, kde působí výzkumníci z celého světa, ožívá.

Dnes a denně s laserem

Laser je s moderním lidským životem neodmyslitelně spojený. „S lasery se potkáváme denně. Využívají se například při výrobě mobilního telefonu, automobilu nebo počítače. Najdeme je v telekomunikacích a v CD přehrávačích, pracují při snímání čárových kódů v supermarketu, uplatňují se v medicíně, například v chirurgii,“ říká Zdislava Lojdová, tisková mluvčí laserového centra.

Jak se vyvíjela technika, vylepšovaly se i laserové technologie. Dnes je běžné, že se s pomocí laserů vrtá a řeže. Lasery mají velké využití v průmyslu, protože s nimi lze přesněji a rychleji strukturovat povrchy. Lasery jako takové nejsou „hotová věc“, ale stále se vyvíjí. Zajímají se o ně vědci, kteří působí v základním výzkumu. Ti v Dolních Břežanech provádí řízené urychlování částic. Výsledky se pak využijí v konkrétních aplikacích v různých oborech – od medicíny přes testování materiálů až po termojadernou fúzi.

Lasery pracují tiše. Všichni jsou už ve svých kancelářích nebo se sklánějí nad svými výzkumnými projekty. V budovách je ticho. Téměř je slyšet cinkání nádobí z kantýny, která je vyhlášená svými pochoutkami. Dokonce tady pečou vlastní chléb.

Když se laserové centrum v Dolních Břežanech stavělo, bylo jasné, že se město pozvedne. Přesto zaznívaly i hlasy proti. Lidé se například báli, že jim kvůli laserům vyroste na zahradách obří mrkve. Pochopitelně se nic takového nestalo. Místo toho město vstoupilo do povědomí široké vědecké i laické veřejnosti.

Vývoj nejintenzivnějšího laseru

Hlavním úkolem evropského výzkumného centra ELI Beamlines je vývoj nejintenzivnějšího laserového systému na světě.

Vědcům lasery umožní mimo jiné studovat třeba to, co se děje uvnitř hvězd nebo zkoumat nové využití laserů v lékařství, v materiálových vědách a řadě dalších oborů,“ dodává Zdislava Lojdová a poukazuje tak na to, že lasery mají a budou mít konkrétní dopady na lidské bytí.

V ELI Beamlines výzkumníci připravují lasery schopné vytvořit neuvěřitelně krátké a intenzivní záblesky světla. To vše přinese nové poznatky, které není možné získat pomocí jiných technologií nebo zařízení. Závěry a výstupy najdou zároveň uplatnění v široké škále vědeckých odvětví – v laboratorní astrofyzice, v medicíně, v chemii nebo v biologii.

Čtěte: ČekujVědu.cz zmapoval projekty, kterým se ELI Beamlines – Laserové centrum Dolní Břežany aktuálně věnuje

Čtyři lasery, každý jiný

V současné době má centrum ELI Beamlines čtyři lasery, přičemž každý slouží k trochu jiným účelům.

Díky laseru L1 budou moci vědci z Dolních Břežan vyvíjet a testovat nové materiály. Toto zařízení umožní také „vyfotografovat“ extrémně rychlé jevy probíhající uvnitř buněk, které byly dosud příliš rychlé na to, aby je bylo možné zkoumat.

Lasery L2 a L3 poslouží hlavně jako urychlovače částic a významně přispějí k vývoji vysoce kvalitních a levných zdrojů protonů k léčbě zhoubných nádorů. S pomocí laseru L4, který bude nejsilnějším laserem na světě, bude možné přímo v laboratoři vytvořit podmínky panující ve hvězdách nebo v nitru obřích planet, jako jsou třeba Jupiter nebo Saturn.

V současné době ELI Beamlines postupně přechází do provozního režimu výzkumné infrastruktury. To znamená, že aktivity se z fáze vývoje konkrétní vědecké technologie, tedy vysokovýkonných laserů, urychlovačů částic a experimentálních komor, přesouvají k poskytování těchto světově unikátních kapacit vědcům. Ti předkládají své návrhy a na základě jejich vyhodnocení jim ELI Beamlines poskytuje experimentální čas.

Přijďte omrknout lasery

„Obě centra, ELI Beamlines i HiLASE, se pravidelně otevírají veřejnosti. V ELI Beamlines pořádáme exkurze pro studenty základních, středních i vysokých škol. Kromě přednášek a komentovaných prohlídek čekají na návštěvníky i zajímavé aktivity,“ uvádí Lojdová.

Co si můžete přijít vyzkoušet?

ELI Beamlines:

  • Dozvíte se tajemství nejintenzivnějšího laseru světa.
  • Vydáte se do útrob laserové budovy, ať už reálně nebo díky virtuální realitě.
  • Uvidíte základní stavební prvky každého laseru přímo v akci.
  • Prozkoumáte svět částic v mlžné komoře.
  • Stanete se skutečným vědcem.

HiLASE:

  • Navštívíte experimentální halu s robotem.
  • Ponoříte se do virtuální reality.
  • Ulovíte světelný meč pomocí tzv. difrakce světla.
  • Otestujete své logické myšlení v deskové hře Laser maze.
  • Nahlédnete do „nekonečna“.

V polovině listopadu se centrum otevře veřejnosti během Týdne vědy a techniky, který probíhá v půlce listopadu. Více o akci

Dobrodružná vědecká práce

Mladí lidé jsou v laserových centrech vždy vítaní. Při prohlídkách, které se tady jednou za čas pořádají, se můžou podívat nejen do útrob výzkumného ústavu, ale také přičichnout k práci vědce.

„Být vědcem je dobrodružné. Je to práce plná objevování, která s sebou ale přináší i všední starosti a méně napínavé úkoly,“ říká Zdislava Lojdová a dodává: „Perspektiva vědecké práce u nás je dobrá, obzvlášť v laserových technologiích jsme významnou součástí mezinárodní vědecké komunity, která práci našich výzkumníků uznává a váží si jí. Zajímavá je také možnost mnoha zahraničních stáží a pracovních zkušeností, protože výzkumná práce je opravdu globální a funguje na mezinárodní spolupráci a sdílení poznatků.“

Reportáž: Jana Poncarová, foto: ELI Beamlines

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

Regionální inovační centrum elektrotechniky v Plzni hledá mladé vědce. Jak se zapojit do unikátních projektů?

Pod brdskými kopci vznikají nejmodernější technologie pro jaderné i vodní elektrárny