in

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., provádí výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, jak experimentální, tak teoretické.

Experimentálně studuje zejména vlastnosti jaderné hmoty ve srážkách těžkých iontů při středních a vysokých energiích, jaderné reakce významné pro astrofyziku nebo jadernou energetiku, rozpady beta atomových jader včetně problému hmotnosti neutrin. Teorie jader je zaměřena na jadernou strukturu, hyperjádra, interakce elementárních částic s jádry, mezonové stupně volnosti v jádrech. Jsou studovány vybrané problémy teoretické subjaderné fyziky a matematické fyziky.

Rozptyl neutronů je převážně užíván ve fyzice pevných látek a materiálovém výzkumu. Široký komplex jaderných analytických metod užívajících svazky nabitých částic i neutronů je využíván v interdisciplinárním výzkumu, prováděném ve spolupráci s externími odborníky v chemii, ekologii, lékařství, archeologii aj.

Dozimetrie ionizujícího záření je orientována na měření ekologických a profesionálních expozic, metrologii a biofyzikální aspekty, jako je poškození DNK zářením. V ústavu probíhá výzkum a vývoj radiofarmak, zejména krátce žijících pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET). Studuje se fyzika perspektivních metod jaderné energetiky, např. urychlovačem řízené transmutace jaderného odpadu.

Historie ústavu sahá do roku 1955, kdy byl založen Ústav jaderné fyziky ČSAV v Řeži jako základní československé pracoviště jaderných oborů.

Základní výzkum v jaderné fyzice zasahuje do tématických okruhů:

 • srážky těžkých jader, fáze silně interagující hmoty,
 • jádra vzdálená od linie stability
 • jaderná astrofyzika, nepřímé metody v reakcích lehkých jader,
 • jaderná spektroskopie nízkoenergetických elektronů, hmota neutrina,
 • teoretická fyzika a matematická fyzika, mj. studium struktury hyperjader, interakcí hadronů s jádry a přesně řešitelných modelů v kvantové mechanice.

V interdisciplinárním a orientovaném výzkumu se činnost ÚJF rozděluje do tématických okruhů:

 • jaderné analytické metody využívající svazky nabitých částic a neutrony s užitím mj. v materiálovém výzkumu, ekologii, biologii, chemii, archeologii; modifikace látek iontovou implantací,
 • neutronová difrakce a rozptyl, studium kondenzované fáze, materiálový výzkum, neutronová optika,
 • jaderné fyzikální procesy a data důležité pro perspektivní energetické technologie urychlovačem řízených a fúzních systémů,
 • dozimetrie a mikrodozimetrie ionizujícího záření, radiační biofyzika, radioekologie,
 • radiofarmaka pro cílenou diagnostiku a terapii,
 • urychlování a formování svazků nabitých částic.

Předmětem jiné činnosti ÚJF je poskytování ozařovacích služeb na svazcích nabitých částic.

Oddělení ústavu

Kromě Útvaru ředitele a Technicko-hospodářské správy ústav tvoří těchto 7 oddělení:

Ústav jaderné fyziky AV ČR je největším provozovatelem urychlovačů v České republice. K největším patří cyklotron TR-24 kanadské firmy ACSI a cyklotron U-120M, pro nižší energie slouží urychlovač Tandetron. Pro experimenty s elektronovými svazky slouží urychlovač Mikrotron.

Dalšími významnými experimentálními zařízeními jsou zdroje rychlých neutronů využívající svazky urychlovače U-120M a zařízení pro difrakci a rozptyl neutronů při reaktoru LVR-15.

Leták o ústavu (2019, ENG) ZDE

U-120M, foto: ÚJF AV ČR

Na čem se pracuje:

Ústav jaderné fyziky AV ČR je hostitelskou organizací pro celou řadu projektů. Z poslední doby lze jmenovat např. mobilitní projekt KINEÓ nebo projekt Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty, oba podpořené z prostředků Evropské unie (OP VVV a OPVK). Z mezinárodních projektů programu Horizon lze jmenovat například projekt Science & Innovation with Neutrons in Europe in 2020 – SINE2020.

Příklady kariérních příležitostí:

Technický pracovník vědy a výzkumu – elektronik, konstruktér

Oddělení neutronové fyziky, pro doplnění týmů pracujících v laboratoři využívající primárně neutronových a iontových svazků pro výzkum a přípravu technologicky významných materiálů.

K charakterizaci je využíváno neutronové difrakce a jaderných analytických metod, k přípravě materiálů pak depozičních a implantačních technik. Zařízení pro tyto metody sestávají z komplexních měřicích a řídicích přístrojů, které vyžadují kvalifikované techniky k jejich řízení, údržbě a inovaci.

Náplň práce

Elektrotechnická, dokumentační, návrhová a experimentální činnost v rámci Laboratoře neutronové fyziky ÚJF AV ČR (skupiny „Materiálový výzkum s neutronovými a iontovými svazky“ a „Neutronová difrakce“). Správa měřicích zařízení, jejich řídících jednotek a periferií, včetně jejich vzájemné komunikace; automatizace experimentů.

Požadavky:

 • VŠ/SŠ vzdělání elektrotechnického směru
 • znalost práce s PC: Excel, Word atp.
 • konstruktivní a inovativní myšlení
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • zájem o další vzdělávání
 • znalost anglického jazyka (alespoň pasivní)
 • bezúhonnost

Tyto odbornosti jsou výhodou:

 • programování v LabView, Pascal Script, Python, aj.
 • zkušenosti s regulační technikou
 • znalost CAD software (např. Autodesk Inventor, ABB RobotStudio)

Konstruktér

pro oddělení urychlovačů

Požadavky:

 • VŠ vzdělání strojního směru
 • znalost práce v programech AutoCAD Mechanical nebo Creo Parametric
 • spolehlivost a pečlivost
 • ochotu učit se novým věcem
 • znalost AJ na aktivní úrovni

Náplň práce:

 • konstrukční návrhy složitějších funkčních celků a návrhy zařízení do radiačního prostředí
 • tvorba návrhů včetně dokumentace
 • návrhy chlazení terčových systémů
 • spolupráce při výrobě s dílnou

Kontakt:

Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež
Tel.: 220 941 147
El. podatelna: ujf@ujf.cas.cz

Facebook
Twitter
Instagram

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

Ústav anorganické chemie Akademie věd

ČVUT v Praze: CVUM – Centrum vozidel udržitelné mobility