in

Jan Janský: Díky jeho objevu už lidé neumírají na vykrvácení

V Černošicích-Dolních Mokropsech je na domě číslo 397 umístěna pamětní deska. Připomíná, že v právě tady zemřel dne 8. září 1921 český lékař Jan Janský. „To je ten s tou krví,“ bude první, co každého napadne. Je to tak. Jan Janský se do české historie zapsal jako vědec, který klasifikací čtyř krevních skupin odhalil „tajemství krve“. Jan Janský je příkladem badatelem, který se nenechal odradit neúspěchem. Lékařem, díky jemuž už lidé neumírají na ztrátu krve.

Tajemství krve. O Janu Janském uměleckým jazykem

V roce 1953 vyšel v Československu životopisný román autora Vladimíra Neffa Tajemství krve. Ještě v tom samém roce podle knihy napsali Martin Frič a Jan Werich filmový scénář, který šel hned do výroby. Na filmu se podílely osobnosti zvučných jmen:

 • Režie – Frič;
 • Hudba – Vačkář;
 • Obsazení – Štěpánek, Brodský, Beneš, Lukavský,  Hrušínský, Chramostová…
 • V hlavní roli – Vladimír Ráž.

Rok poté, kdy se Vladimír Ráž stal idolem jako princ v Pyšné princezně, přišla další velká role. Mladý lékař, kterému se podařilo odhalit „tajemství krve“, MUDr. Jan Janský. Od těch dob nejenže každý v Československu bezpečně věděl, kdo byl Jan Janský. Ale měl ho v oblibě a v úctě. Co neudělá jeden dobře natočený film?

 • Víte, že v databázi ČSFD je film přes jeho stáří vysoce ceněn 81 % diváckých hlasů?

Ale pozor. Na knižním a filmovém zpracování Janského životopisu se podílelo příliš umělců na to, aby byly všechny scény a epizody vzaty za bernou minci.

Nadání podpořené pouze vlastní ctižádostivostí

Rodina Janských, do které se dne 3. dubna 1873 narodil budoucí lékař Jan, měla na pražském Smíchově zavedený obchod. Na Smíchově vychodil Jan akademické gymnázium, Smíchov reprezentoval v cyklistických závodech. Po maturitě se zapsal na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Zařadil se mezi premianty. Povinnou jednoroční vojenskou službu absolvoval v Innsbrucku během studia. Ani tam nezahálel a „střihl si“ dva semestry na lékařské fakultě tamější university.

Závěrečné státní zkoušky vykonal v Praze v roce 1898. Protože „za svými zády“ neměl žádného vlivného přímluvce, nedostal kýžené místo na chirurgické ani gynekologické klinice. Víceméně z nouze nastoupil na pražskou psychiatrickou kliniku v Kateřinské ulici (řečeno „u Kateřinek“) vedenou Karlem Kufflerem (český lékař, profesor psychiatrie).

Obor s nevalnou pověstí

Klinika, vlastně celý obor psychiatrie, nepožívala v rámci Rakouska-Uherska vážnosti. Psychiatrie byla veřejně považována za skoro až „pavědu“. Nicméně na Kufflerově klinice se Janskému dostalo vynikající školy.

 • Zavedlo se zde komplexní vyšetřování nemocných (tělesné i laboratorní;
 • vznikla biochemická, histologická a likvorologická laboratoř, která patřila ve své době k nejdokonalejším. V ní pracoval i doktor Janský.

Projeví se duševní nemoc v kvalitě krve?

Česká psychiatrie tehdy stavěla na výsledcích získaných vyšetřovacími metodami somatické medicíny. Janský se mimo jiné zabýval otázkou, zda existuje vztah mezi duševními poruchami a shlukováním krve (aglutinací). Po několika letech, a po vykonání víc než tří tisíc kontrolních odběrů, dospěl k závěru, že žádný takový hledaný vztah neexistuje.

Lidově řečeno: „Neměl klapky na očích“

Ale ta zdlouhavá mravenčí práce nebyla marná. Když doktor Janský odebíral svým pacientům a personálu několik kapek krve, nechával je vzájemně reagovat. Výsledky pečlivě zaznamenával. Postupně klasifikoval tři krevní skupiny.

Krev jednoho z pacientů se však srážela se všemi ostatními vzorky. Během výzkumu zjistil, že lidskou krev lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit ne do tří, ale do čtyř skupin. Odhalil existenci do té doby neznámé čtvrté krevní skupiny (dnes označované jako AB).

Na základě těchto poznatků napsal vědecké pojednání a v listopadu roku 1906 přednesl závěry před členy Spolku českých lékařů. Na vzorku 3 160 odběrů prokázal, že lidskou krev, ať člověka zdravého nebo duševně nemocného, lze podle určitých rozdílů ve vlastnostech krvinek rozdělit do čtyř základních skupin.

Landsteiner byl první, Janský přesnější

V době svého bádání neměl Janský tušení, že v Rakousku se aglutinací krve zabývá patolog Karl Landsteiner. Ten zjistil existenci krevních skupin již v letech 1900 až 1902, za což mimo jiné později dostal Nobelovu cenu. Landsteiner kvalifikoval krevní skupiny tři. Doktor Janský dělení s konečnou platností upřesnil na čtyři skupiny. Éra krevní transplantace mohla nastat. Bezpečné transplantace, po které příjemci krve neumírali.

Dárcovství krve v hororu o Draculovi

Transfuze krve byly jako vědecké pokusy prováděny od poloviny 17. století v Anglii a ve Francii. Jednalo se však o přenos zvířecí krve do žil člověka. Profesor fyziologie a porodnictví James Blundell vydal roku 1824 knihu o transfuzi krve, v níž zdůraznil zásadu, že krev lze při transfuzi převádět pouze mezi stejnými živočišnými druhy, a tedy jen z člověka do člověka. Bylo provedeno několik úspěšných transfuzí krve. Ale u mnoha pacientů se stále projevovaly nepříznivé reakce na převedenou krev, které v některých případech skončily smrtí.

 • To ovšem nevadilo irskému spisovateli a divadelnímu kritikovi Abrahamu „Bram“ Stokerovi, který ve své nesmrtelném hororu Dracula (1897) popisuje krevní transfuzi jako běžný úkon. Svou krev ochotně darovali Draculou vysávané dámě skoro všichni gentlemani v příběhu zaangažovaní. Kompatibilitou krevních skupin, a jejich případnou nesnášenlivostí, se Bram Stoker nijak „netrápil“.  Měl na to ostatně právo, vždyť krevní skupiny ještě nebyly objeveny.

Stejná práce má často stejný výsledek

Janského definice čtyř základních krevních skupin (dnes jsou označovány jako 0, A, B, AB) umožnila provádět transfuze krve bez nebezpečí smrti pacienta srážením krve nevhodného dárce. I když Janský nebyl prvním, kdo rozlišil krevní skupiny, na rozdíl od svých předchůdců své závěry kvalitně zdokumentoval, a proto chtěl získané poznatky co nejdříve aplikovat v medicínské praxi.

Využití metody zabránil „úřední šiml“

V roce 1914 začala první světová válka. Jan Janský odešel coby vojenský lékař na frontu. Hodlal provádět transfuze přímo na bojišti. Rakouské úřady však byly proti. Nebýt převládajícího odmítavého postoje širší odborné veřejnosti k výměnám krve, mohl zachránit životy tisíců vojáků v první světové válce. Po dvou letech působení na válečném poli (v roce 1916) byl po prodělaném srdečním infarktu Jan Janský zproštěn služby a vrátil se do vlasti.

Zůstal věrný psychiatrii. Až do smrti

Po první světové válce zastával doktor Jan Janský pozici přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze. Ve světovém měřítku patřil k průkopníkům likvorologie – nauky o mozkomíšním moku. Jeho jméno nese dědičná smrtelná Janského-Bielschowského nemoc, při níž je porušen metabolismus tuků ovlivňující psychomotorický vývoj dítěte v raném předškolním věku. Projevuje se mimo jiné retardací, poruchami koordinace svalstva a poruchami vidění.

MUDr. Jan Janský zemřel 8. září 1921 v Černošicích u Prahy ve 48 letech na těžkou srdeční chorobu, anginu pectoris.

Věda na Janského nezapomíná

Vědecká i odborná úroveň celé práce MUDr. Jana Janského je dodnes odborníky ceněna. Znamenité byly jeho metodické postupy: skutečnost, že si všiml nového poznatku, který ležel mimo hlavní proud jeho zájmu, a že poznatek utřídil do klasifikace, která platí dodnes. Jeho práci poznamenala skutečnost, že zemřel v poměrně mladém věku a již léta před smrtí trpěl těžkou nemocí.

Opakování z hodin biologie

Systém AB0 rozlišuje čtyři krevní skupiny: A, B, AB a 0, které jsou charakteristické přítomností antigenu na membráně červených krvinek.

 1. Krev skupiny A obsahuje protilátky anti B,
 2. skupina B protilátky anti A,
 3. skupina AB neobsahuje žádné protilátky
 4. a skupina 0 obsahuje protilátky anti A i anti B.

Člověk s krevní skupinou 0 je takzvaný univerzální dárce, jehož krevní skupina může být podána kterémukoliv příjemci. Na opačné straně stojí skupina AB, jejíž nositel je univerzálním příjemcem, protože jeho krev neobsahuje žádné protilátky. V ČR je nejčastější výskyt krevní skupina A.

Dárcovství krve jako Janského odkaz

Jan Janský byl velkým propagátorem dárcovství krve. Už po první světové válce byl zaváděn krevní převod v praxi. Zejména v situacích, kde bylo třeba nahradit ztrátu krve. Převody byly uskutečňovány stříkačkovou metodou. Problémem byl nedostatek dárců krve.

 • Konzervovaná krev začala být využívána v roce 1937.
 • Po roce 1943 vznikaly při větších nemocnicích ústředny dárců krve. Ještě v této době se využívalo přímého krevního převodu.
 • V roce 1945 se přímý převod ukázal být nevyhovujícím.
 • Roku 1948 byla zřízena organizace národní transfuzní služby (NTS).
 • Zavedl se aseptický přístup. K velkým krajským transfuzním stanicím byly připojeny nové okresní transfuzní stanice.
 • Dárci začali být podrobně vyšetřováni a tím byla zajištěna bezpečnost příjemce i dárce.

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito vyznamenáními: https://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx

S využitím:

 • https://www.radio.cz/cz/static/jan-jansky
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10267292848-7-divu-ceska/4044-divy/?divdetail=17
 • https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/9910/1/BAKALARKA-%20%20Johana%20Jehlickova.pdf
 • https://zivotopis.osobnosti.cz/jan-jansky.php
 • https://prehrajto.cz/tajemstvi-krve/5ce631a341ca9
 • http://abicko.avcr.cz/2008/11/11/
 • http://www.zdravi-zivot.eu/index.php?/historie-darcovstvi-krve
 • https://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani.aspx

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading…

0

Comments

0 comments

Nuda v Brně? Kdepak! Je tu VIDA! A do Ostravy jdeme poznat Velký Svět techniky

Nejvýkonnější superpočítače v ČR? Salomon v Ostravě, superpočítač ve Výzkumném centru informatiky ČVUT v Praze i v hlavním sídle ŠKODY AUTO v Mladé Boleslavi